Co se delo v kvetnu 2008 u tankoveho pluku v Benatske Vrutici?

Bylo, nebylo, za devatero lesy, dvanacti V3Skami, sedmdesati bahny...

Ukaz mi to!

Doporucuji fullscreen rezim (zmackni klavesu F11) a klikat do zemdleni na obrazky.